Esenlik Programı

Esenlik Programı

LGBTİ+ topluluklarını ve aktivizmini güçlendirmeyi hedefleyen 17
Mayıs Derneği bu hedefe ulaşmak amacıyla gerçekleştirdiği çalışmalar
kapsamında, Ağustos 2021 itibari ile Esenlik Programını başlatmıştır.

LGBTİ+ aktivistlerin ve kurumların esenlik halini arttırmaya yönelik tasarlanan programda, bireysel ve kurumsal destekler ile esenlik halinin arttırılması, aktivistlerin çalıştıkları kurumda esenlik konusunun öne çıkarılması, programın diğer faaliyetleri ile birlikte LGBTİ+ İnsan Hakları Savunucularının sistematik olarak maruz bırakıldığı ayrımcılığa ve şiddete karşı güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

LGBTİ+ Alanında Çalışan İnsan Hakları Savunucularının Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi: Bireysel Destek Başvuru Çağrısı

LGBTİ+ topluluklarını ve aktivizmini güçlendirmeyi hedefleyen 17 Mayıs Derneği bu hedefe ulaşmak amacıyla gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında, Heinrich Böll Stiftung Brüksel tarafından desteklenen “LGBTİ+ Alanında Çalışan İnsan Hakları Savunucularının Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi”ni 1 Ağustos itibari ile başlattı. Proje, 17 Mayıs Derneği’nin Esenlik (well-being) Programı kapsamında yürütülmektedir.

LGBTİ+ aktivistlerin ve kurumların esenlik halini arttırmaya yönelik tasarlanan programda, bireysel ve kurumsal destekler ile esenlik halinin arttırılması, aktivistlerin çalıştıkları kurumda esenlik konusunun öne çıkarılması, programın diğer faaliyetleri ile birlikte LGBTİ+ İnsan Hakları Savunucularının sistematik olarak maruz bırakıldığı ayrımcılığa ve şiddete karşı güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

Proje kapsamında ilk olarak 2021 yılı sonuna kadar, derneğimiz Psikolojik Destek Ağındaki bir psikolog tarafından, LGBTİ+ alanında çalışan insan hakları savunucusu 25 aktiviste ücretsiz olarak bireysel psikolojik danışmanlık (10-20 seans arası değişen) desteği sunulacaktır. Form aracılığıyla yapılacak başvurular, Esenlik Program Koordinatörü tarafından ihtiyaç ve etki analizi yapılarak değerlendirildikten sonra bir kısa liste oluşturulacaktır. Kısa listedeki kişiler ile görüşmeler yapılacak olup, süreç sonucunda başvuruculara olumlu ya da olumsuz şekilde geri bildirim yapılacaktır. Başvurusu olumlu olarak değerlendirilen kişilere verilecek desteğin ne şekilde yürütüleceğini, Esenlik Programı Koordinatörü ve aktivist beraber planlayacaktır.

Başvurular için internet sitesindeki formu, 27.08.2021 saat 18:00’a kadar doldurabilirsiniz.

Başvuru formu için: https://forms.gle/ZXukHEhahFeov4Qs8

Sorularınız için: esenlik@17mayis.org adresine ulaşabilirsiniz.

Lütfen girdiğiniz bilgileri kontrol edip ve tekrar deneyin.
Talebiniz Başarıyla İletildi! En kısa sürede iletişime geçilecektir.