Kapasite Geliştirme, Kültürel ve Sosyal Etkinlikler Programı

Kapasite Geliştirme, Kültürel ve Sosyal Etkinlikler Programı

LGBTİ+ örgütleri, aktivistleri ve toplumunu güçlendirmeyi hedefleyen 17 Mayıs Derneği; bu hedefin gerçekleştirilmesi amacıyla çeşitli kapasite geliştirme faaliyetleri, kültürel ve sosyal etkinlikler gerçekleştirerek LGBTİ+’ların her türlü ayrımcılık ve nefret söyleminden uzak güvenli alanlara erişimini sağlamayı amaçlıyor.


Son süreçte LGBTİ+ toplumuna ve aktivizmine yönelik artan baskılara karşı LGBTİ+ örgütlerin sürdürebilirliğini desteklemek amacıyla, kaynak geliştirme, finans ve idari işler, savunuculuk ve dijital güvenlik gibi alanlarda destek vermektedir.


LGBTİ+ toplumunun ve aktivistlerin desteklenmesi programı kapsamında 17 Mayıs Derneği, LGBTİ+ alanında çalışan profesyonel ve gönüllü katkı verebilecek uzmanlardan oluşan bir uzman havuzu oluşturarak; finans, kaynak geliştirme, proje döngüsü, muhasebe, gönüllü yönetimi, idari prosedürler, kurumsal iletişim gibi alanlarda uzman desteği sağlıyor.


Lütfen girdiğiniz bilgileri kontrol edip ve tekrar deneyin.
Talebiniz Başarıyla İletildi! En kısa sürede iletişime geçilecektir.