İnterseks Çalışmaları

İnterseks Çalışmaları

LGBTİ+ toplumunu ve aktivizmini güçlendirmeyi ve geliştirmeyi hedefleyen 17 Mayıs Derneği, İnterseks Türkiye ile ortak bir çalışma yürüterek, interseks hareketin kendi gündemi doğrultusunda kaynaklara erişebilmesi için kolaylaştırıcı bir rol üstleniyor.


Bu kolaylaştırıcılıkla, İnterseks hareketle dayanışmak ve kapasitelerini geliştirmek amacıyla öznelerin ihtiyaçlarına göre çeşitli fonlara erişimlerinin sağlanması hedefleniyor.


Lütfen girdiğiniz bilgileri kontrol edip ve tekrar deneyin.
Talebiniz Başarıyla İletildi! En kısa sürede iletişime geçilecektir.