17 Mayıs Derneği Avukat Çalışma Arkadaşı Arıyor!

17 Mayıs Derneği Avukat Çalışma Arkadaşı Arıyor!

29/01/2024 | 17 Mayıs

17 Mayıs Derneği, Psiko-Sosyal ve Hukuki Destek biriminde haftada 24 saat istihdam edilmek üzere danışmanlık hizmeti verecek bir avukat arıyor.

17 Mayıs Derneği Avukat Çalışma Arkadaşı Arıyor! - 17 Mayıs

17 Mayıs Derneği, Güçlenme Programı içinde yer alan Psiko-Sosyal ve Hukuki Destek biriminde haftada 24 saat istihdam edilmek üzere, LGBTİ+ kişilere danışmanlık hizmeti verecek bir avukat arıyor. 


Başvuran kişilerin bir niyet mektubu ve fotoğrafsız Türkçe ya da İngilizce CV’lerini (içinde 2 adet referans içeren) en geç 5 Şubat 2024 Pazartesi günü saat 18.00’e kadar konu satırına ‘Avukat’ yazarak  info@17mayis.org adresine göndermeleri gerekmektedir.


Çalışma şekli: Hafta içi 24 saat, 10.00-18.00 saatleri arasında dernek ofisimizde yarı zamanlı çalışılacaktır.


İşe başlama tarihi: 01.03.2024


Aranan Özellikler:

 • Üniversitelerin Hukuk Bölümü’nden mezun ve stajını tamamlamış olmak.

 • Toplumsal cinsiyet, cinsiyet kimliği, cinsel yönelim gibi kavramlar hakkında ve LGBTİ+ hakları alanında bilgi sahibi olmak.

 • Tercihen daha önce LGBTİ+ müvekkili olmuş olmak ya da LGBTİ+ alanında çalışma deneyimine sahip olmak.

 • Mail, telefon ve yüz yüze danışmanlık verebilecek yetkinlikte olmak.

 • Kriz yönetimi becerisine sahip olmak.

 • Yapılan işin raporlanması konusunda tecrübe sahibi olmak.

 • İş birliğine açık olmak ve sorumluluk paylaşma duygusuna sahip olmak.

 • Şeffaf, hesap verebilir ve belli bir düzen içinde çalışmak.

 • Tercihen İngilizce konuşma ve yazma becerisine sahip olmak.

 • MS Office Programlarını ve dijital araçları etkin biçimde kullanabilmek.

 • Gerektiğinde şehir dışı ve yurtdışı seyahat edebilecek olmak.

 • Ankara’ da ikamet ediyor olmak.


Yapılacak iş:

 • Dernek mailine gelen danışan talebine, Dernek yönetim kurulu tarafından onaylanmış tüm politika metinlerine bağlı kalarak yanıt verilmesi ve gerekli yönlendirmelerin yapılması.

 • Verilen danışmanlığa ilişkin verilerin anonim bir şekilde izleme sistemine girilmesi ve düzenli olarak raporlanması.

 • Psiko-Sosyal ve Hukuki Destek Programı’nda görev alan sosyal hizmet uzmanı ve psikolog ile uyum içinde çalışması ve bilgi aktarması.

 • Psiko-Sosyal ve Hukuki Destek Programı kapsamında temas edilen hukukçular için faaliyet/eğitim/toplantı organizasyonunun üstlenilmesi.

 • Gerektiğinde hafta sonu eğitim/organizasyon vb. faaliyetlere katılım sağlanması (Haftalık 24 saati aşmayacak şekilde).

 • Hukuki bağlamda LGBTİ+’ları güçlendirecek konularda bilgi notlarının hazırlanması.

 • Bileşeni olduğumuz ağlarda/platformlarda derneğin temsil edilmesi.

 • Belirli aralıklarla yapılan ofis içi koordinasyon toplantılarına katılım sağlanması.

 • Derneğin idari ve hukuki süreçlerini takip etmek.


17 Mayıs Derneği Hakkında:


17 Mayıs Derneği’nde yaş, din, ırk, cinsiyet, cinsel yönelim, etnik köken, engellilik ve benzeri sebeplere dayalı ayrımcılık yapılamaz.

Lütfen girdiğiniz bilgileri kontrol edip ve tekrar deneyin.
Talebiniz Başarıyla İletildi! En kısa sürede iletişime geçilecektir.