17 Mayıs Derneği'nden Yeni Rapor: "Esenlik Yolunda"

17 Mayıs Derneği'nden Yeni Rapor: "Esenlik Yolunda"

26/02/2024 | 17 Mayıs

17 Mayıs Derneği, LGBTİ+ aktivistlerin ve çalışanların esenliğine odaklanan yeni raporu "Esenlik Yolunda"yı yayınladı.

17 Mayıs Derneği'nden Yeni Rapor: "Esenlik Yolunda" - 17 Mayıs

Rapor, Ağustos 2021'de başlatılan Esenlik Programı'ndan çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda hazırlandı. Programın amacı, LGBTİ+ aktivistlerin ve çalışanların stres ve tükenmişlik ile mücadele etmesine yardımcı olmak, dayanışma ağlarını güçlendirmek ve genel refahlarını artırmak.


“Türkiye’deki LGBTİ+ örgütlerinde çalışanlar ve aktivistler için esenliğe yönelik ihtiyaç araştırması”, aktivist ve çalışanlarla yapılan odak grup görüşmelerine ve çevrimiçi ankete dayanıyor. İlki 2021 yılında yapılan araştırmanın ikincisine Türkiye’de faaliyet gösteren örgütlerde çalışan aktivist ve lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks veya artı (LGBTİ+) olduğunu beyan eden toplam 47 kişi katıldı. Bulgular, bu kişilerin karşılaştığı önemli zorlukları ve ihtiyaçlarını ortaya koyuyor.


Başlıca bulgulara bakılacak olursa, yüksek stres ve tükenmişlik, güvencesiz çalışma koşulları, yetersiz maddi kaynaklar ve dayanışma ağlarına ve destek sistemlerine ihtiyaç öne çıkıyor. 


Raporda, LGBTİ+ aktivistlerin ve çalışanların esenliğini iyileştirmek için çeşitli öneriler de sunuluyor. Bu öneriler arasında özellikle şunlar dikkat çekiyor:


Kapasite geliştirme ve eğitim programları: Stresle başa çıkma, zaman yönetimi ve kendini koruma gibi konularda eğitim ve destek sağlanması.


Dayanışma ağları ve destek sistemleri: LGBTİ+ aktivistlerin ve çalışanların birbirleriyle bağlantı kurabileceği ve destek alabileceği ağlar ve sistemlerin oluşturulması.


Güvenli ve kapsayıcı çalışma ortamları: LGBTİ+ aktivistlerin ve çalışanların ayrımcılık ve şiddetten arınmış, güvenli ve kapsayıcı ortamlarda çalışmasını sağlamak.


Maddi kaynaklara erişim: LGBTİ+ aktivistlerin ve çalışanların temel ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri maddi kaynaklara erişimini kolaylaştırmak.


Rapor, LGBTİ+ aktivistlerin ve çalışanların karşılaştığı zorluklara ve ihtiyaçlara dair kapsamlı bir bakış açısı sunması ve esenliklerini iyileştirmek için somut öneriler içermesiyle, bu alanda çalışanlar için önemli bir kaynak niteliği taşıyor.


Yayını indirmek için: https://www.17mayis.org/images/publish/pdf/esenlik-yolunda-27-12-2023.pdfLütfen girdiğiniz bilgileri kontrol edip ve tekrar deneyin.
Talebiniz Başarıyla İletildi! En kısa sürede iletişime geçilecektir.