17 Mayıs'tan Yeni Çeviri: İş Davranış Standartları

17 Mayıs'tan Yeni Çeviri: İş Davranış Standartları

22/11/2021 | 17 Mayıs

17 Mayıs Derneği Birleşmiş Milletlerin “LGBTİ+’lara Yönelik Ayrımcılıkla Mücadele: İş Davranış Standartları” yayınını Türkçeleştirdi.

17 Mayıs'tan Yeni Çeviri: İş Davranış Standartları - 17 Mayıs

17 Mayıs Derneği Birleşmiş Milletlerin 2017 yılında yayınladığı “LGBTİ+’lara Yönelik Ayrımcılıkla Mücadele: İş Davranış Standartları” broşürünü Türkçeye çevirdi.


Broşürün tamamına ulaşmak için tıklayınız.


Broşürün Özet kısmı ise şöyle:


“Geçtiğimiz on yıl dünyanın birçok bölgesinde büyük miktarda yasal reformlardan ve bazı durumlarda sosyal tutumlardaki değişimden yararlanan milyonlarca lezbiyen, gey, bi, trans ve interseksin hayatlarında önemli iyileşmeler görüldü. Ancak bu tür bir ilerleme, bazı ülkelerde büyük ilerlemelerle ve bazı topluluklar için ilerleme eksikliği ya da bazılarında geri dönüşler ile dengelenerek, kısmi ve engebeli olmuştur. Yetmiş üç ülke hala rızaya dayalı aynı cinsiyetten ilişkileri suç sayıyor, çok az sayıda ülke transların kimliğini yasal olarak tanıyor ve sadece birkaçı intersekslerin haklarını koruyor. Çoğu ülkede, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine yönelik ayrımcılığa karşı koruma en iyi ihtimalle yetersiz. Önemli ilerlemeler kaydeden ülkelerde bile, LGBTİ’ler zorlu engellerle karşılaşıyor ve araştırmalar, onların okulda zorbalığa uğrama, iş yerinde haksız muamele görme ve temel hizmetlere erişimlerinin engellenme olasılıklarının genel nüfustan daha yüksek olduğunu gösteriyor.


Şirketlerin uluslararası insan hakları standartlarına uyma, LGBTİ’lerin haklarını da içerecek şekilde herkesin insan haklarına saygı duyulduğundan emin olma sorumluluğu var. Bu, şirketin boyutuna, yapısına, sektörüne ve konumuna bakılmaksızın geçerlidir. Şirketler ayrıca hem iş yerinde hem de kendileri ve iş ortaklarının faaliyet gösterdiği topluluklarda çeşitliliği geliştirmek ve bir saygı ve eşitlik kültürünü teşvik etmek için önemli fırsatlara sahiptir. Pek çok firma, ayrımcılıkla aktif olarak mücadele etmenin ve çeşitlilik ve kapsayıcılığı teşvik etmenin aynı zamanda ekonomik faydalar sağladığını, yeni yeteneklerin ortaya çıkmasına yardımcı olduğunu, kararları iyileştirdiğini ve hem müşterilerle hem de yatırımcılarla benzer şekilde sadakat oluşturduğunu keşfetti.


2000’de, Birleşmiş Milletler şirketleri evrensel ilkelere saygı duymaya ve daha sürdürülebilir ve kapsayıcı bir küresel ekonomiye katkıda bulunmaya teşvik etmek için dünyanın en büyük kurumsal sorumluluk girişimi olan BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni başlattı. On yıl sonra, 2011 yılında, BM İnsan Hakları Konseyi, her işletmenin insan haklarına saygı gösterme sorumluluğunu taşıdığını teyit ederek ve şirketleri insan haklarını ihlal etmekten kaçınmaya ve kendilerinin de dahil olduğu, insan haklarına olumsuz etkileri ele almaya çağırarak, BM İş Dünyası ve İnsan Hakları Rehber İlkelerini onayladı. 2015’te, BM Üye Ülkeleri, “kimseyi geride bırakmama” vaadiyle 17 maddelik Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH) üzerinde anlaştılar. Sosyal ve ekonomik ayrımcılık ve marjinalleşme ile mücadeleyi içeren bu hedeflerin gerçekleştirilmesi, artık sadece hükümetlerin değil, aynı zamanda sivil toplum ve işletmelerin de ortak çabalarına bağlıdır.


Şirketlerin ayrımcılığı engellemede ve çeşitliliği teşvik etmede oynayabileceği rolün farkındalığı artıyor ve birçok şirket LGBTİ kapsayıcılığına yönelik taahhütlerini eyleme dönüştürmek için şimdiden adımlar atıyor. Öyle olsa bile, çoğu bu sorunlarla daha yeni boğuşmaya başlıyor ve özellikle LGBTİ’lere düşman olan ortamlarda birikmiş bilgi ve iyi uygulamalar yetersiz kalıyor. Genel olarak, kurumsal sektörün yaklaşımı sıklıkla geçici ve tutarsız olmuştur. Bazı küresel şirketler, yurt içinde LGBTİ eşitliğini savunmada başarılı olurken, yurtdışında daha az başarılı oluyor. Diğerleri nispeten destekleyici ortamlarda seslerini bulabiliyorlar, ancak LGBTİ’ler için hakların korunmasının zayıf veya eksik olduğu bağlamlarda sessiz kalıyorlar. Bazı şirketler lezbiyen, gey ve biseksüelleri korumaya yönelik politikalara sahipken, trans ve insterseksleri korumak için önlemler almamış oluyorlar.


Aşağıda özetlenen ve bu belgenin ilerleyen kısımlarında daha ayrıntılı olarak ortaya konan Davranış Standartları, şirketlere iş yerinde, piyasada ve toplumda LGBTİ’lerin haklarına nasıl saygı duyulacağı ve bu hakların nasıl destekleneceği konusunda uygulama kılavuzu sunar. Kılavuz, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi tarafından İnsan Hakları ve İş Enstitüsü ile ortaklaşa geliştirildi ve 2016 ve 2017 yıllarında Mumbai, New York, Kampala ve Brüksel’de düzenlenen bir dizi bölgesel istişarenin sonuçları üzerine inşa edildi. Standartlar, şirketleri LGBTİ’lerin insan haklarına saygı duymak ve bunları geliştirmek için mevcut politika ve uygulamaları gözden geçirme ve yenilerini oluşturma konusunda desteklemek üzere tasarlandı.


Standartlar, mevcut uluslararası insan hakları hukukuna dayanmaktadır ve BM İş ve İnsan Hakları Rehber İlkeleri ile uyumludur. Ayrıca, sorumlu işletmelerin halihazırda benimsemiş olduğu birçok iyi uygulamayı temel alan güçlü bir ampirik temele sahiptir. Şirketlerin politikalarını ve uygulamalarını mevcut insan hakları standartlarıyla uyumlu hale getirmek için alabilecekleri ve almaları gereken önlemleri sunar. LGBTİ spektrumunu oluşturan bağlamların ve bireylerin çeşitliliğine dayalı olarak incelikli ve farklılaştırılmış bir yaklaşıma duyulan ihtiyacı göz ardı etmez. Son olarak, bu alanda ilerleme sağlamanın her seviyedeki tüm aktörlerin katılımını gerektirdiğinden, şirketler ve personelden müşterilere, tedarikçilere, hissedarlara, topluluklara, hükümetlere, yasa yapıcılara ve sendikalara kadar çok çeşitli paydaşlar arasındaki hakları onaylayan etkileşimleri desteklemeyi amaçlamaktadır.”


Broşürün tamamına ulaşmak için tıklayınız.

Lütfen girdiğiniz bilgileri kontrol edip ve tekrar deneyin.
Talebiniz Başarıyla İletildi! En kısa sürede iletişime geçilecektir.