Anket Çalışması: Çankaya'da Yaşayan ya da Çalışan LGBTİ+'ların Sağlık Hizmetlerine Erişimi

Anket Çalışması: Çankaya'da Yaşayan ya da Çalışan LGBTİ+'ların Sağlık Hizmetlerine Erişimi

08/09/2021 | Özge Gökpınar

17 Mayıs Derneği Çankaya’da yaşayan veya çalışan LGBTİ+’ları hedefleyen bir anket çalışması başlatıyor.

Anket Çalışması: Çankaya'da Yaşayan ya da Çalışan LGBTİ+'ların Sağlık Hizmetlerine Erişimi - 17 Mayıs

17 Mayıs Derneği tarafından yürütülecek “Ankara İli Çankaya İlçesinde Yaşayan/Çalışan LGBTİ+’ların Sağlık Alanında ve Sağlık Hizmetlerine Erişimde Yaşadıkları Sorunlar, Gereksinimleri, Beklentileri ve Çözüme İlişkin Öneriler” başlıklı bu anket çalışması; Freedom House tarafından desteklenen “Çankaya İlçesinde Yaşayan veya Çalışan LGBTİ+’ların Sağlık Haklarından Eşit Yararlanmalarının Sağlanması ve Geliştirilmesi İçin Çankaya Belediyesi ile Ortaklıklar Oluşturulması Projesi” kapsamında hazırlanmış bir çalışma.


Çalışmada 17 Mayıs Derneği, Çankaya İlçesi'nde yaşayan veya çalışan LGBTİ+'ların sağlık hizmetlerine erişim konusundaki sorunlarını, alışkanlıklarını, ihtiyaçlarını ve beklentilerini, LGBTİ+'ların temel özgürlükleri için savunuculuk sağlamak hedefiyle görünür kılmayı; paydaşların kendi sektörlerinde LGBTİ+’ların sağlık hakkının korunması ve geliştirilmesine yönelik iyi yöntem ve uygulamaları ve yenilikçi yaklaşımları benimseme konusundaki anlayışlarını ve kapasitelerini geliştirmeyi; LGBTİ+ hak sahiplerinin güçlendirilmesine ve haklarının korunmasına yönelik çok disiplinli yaklaşımların artırılması için kilit paydaşları harekete geçirmeyi hedefliyor.


Projenin kilit paydaşları olarak Çankaya Belediyesinin ilgili birimleri ve Belediye ile birlikte çalışan Sağlık Kurumları belirlenmiş olup;  bu anketten elde edilecek veri seti ve öneriler; LGBTİ+’ların yereldeki sorunlarına ve ihtiyaçlarına yönelik, haklarının korunması için yerel hizmetlerin üretilmesi, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi konusunda yerel kilit paydaşları yenilikçi yaklaşımlar geliştirmeye teşvik etmek amacıyla dijital bir yayının hazırlanmasında kullanılacak.


Anket sorularına mümkün olduğunca detaylı cevap verilmesi, anket çalışmasının ve projenin başarıyla sonuçlanmasına katkı sağlayacak.


Eylül ayı sonuna kadar devam edecek bu anket çalışması aynı zamanda yüzyüze görüşmelerle de desteklenecek.


Ankara İli Çankaya İlçesinde Yaşayan/Çalışan LGBTİ+’ların Sağlık Alanında ve Sağlık Hizmetlerine Erişimde Yaşadıkları Sorunlar, Gereksinimleri, Beklentileri ve Çözüme İlişkin Öneriler Anketine katılmak için:


https://tr.surveymonkey.com/r/XS35T5T


Lütfen girdiğiniz bilgileri kontrol edip ve tekrar deneyin.
Talebiniz Başarıyla İletildi! En kısa sürede iletişime geçilecektir.