Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık Eğitim Programı Tamamlandı!

Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık Eğitim Programı Tamamlandı!

24/10/2022 | 17 Mayıs

17 Mayıs’ın sosyal hizmet uzmanlarına yönelik düzenlediği “Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık Eğitim Programı” 8 ayrı oturumla gerçekleşti.

Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık Eğitim Programı Tamamlandı! - 17 Mayıs

17 Mayıs Derneği’nin sosyal hizmet uzmanlarına yönelik dördüncü kez düzenlediği program, genişletilmiş içeriğiyle “Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık Eğitim Programı” olarak 8 ayrı oturumla gerçekleşti.


10-13 Ekim 2022 tarihleri arasında gerçekleşen eğitimler derneğin sosyal hizmet uzmanı Rıza Yılmaz tarafından yürütüldü. 44 farklı şehirden yüzün üzerinde kişinin başvurduğu 4 günlük eğitim, çeşitli şehirlerden ve çalışma alanlarından yaklaşık 80 sosyal hizmet uzmanı ve sosyal hizmet öğrencisinin katılımıyla online olarak yürütüldü. Eğitimler çeşitli konularda, o alanda uzman olan ya da aktivizm yürüten kişilerin desteğiyle gerçekleşti.


Birinci Gün

 

İlk gün Anjelik Kelavgil “LGBTİ+ Kavramlar” başlığı altında LGBTİ+ kavramlardan bahsetti. İlk günün ikinci oturumunda Rıza Yılmaz “Kapsayıcı Sosyal Hizmet” konusunda 17 Mayıs Derneği’nin LGBTİ+’lar alanında neler yaptığını aktardıktan sonra LGBTİ+’larla sosyal hizmet ve LGBTİ+’ları kapsayan sosyal hizmet uygulaması için önerilerden bahsetti.


İkinci Gün


İkinci gün Belgin Günay “İnterseks Hakları ve Sosyal Hizmet” alanında sunumunu gerçekleştirdi. İntersekslerin doğum öncesinden başlayarak tıp, aile, sosyal çevre ve toplumsal olarak “anormal” olarak damgalanmalarının ruh ve beden sağlığı, romantik-cinsel yaşamları, eğitim-istihdam-barınma ve geçinme durumlarını nasıl olumsuz yönde etkilediğinden bahsetti. İkinci günün ikinci oturumunda Rıza Yılmaz “Yaşlı LGBTİ+’lar ve Sosyal Hizmet” oturumu kapsamında yaşlanma ve yaşlılık, LGBTİ+'ların Yaşlanma Sürecini Etkileyen Faktörler, Yaşlı LGBTİ+'ların Yaşadıkları Sorunlar, Yaşlı LGBTİ+'lar İçin Yapılabilecekler ve Yaşlı LGBTİ+'larla Sosyal Hizmet uygulamalarından bahsetti.


Üçüncü Gün


Üçüncü gün Defne Işık “Mülteci LGBTİ+’larla Sosyal Hizmet” başlığı altında sığınma hakkı sunumunu gerçekleştirdikten sonra Kaos GL’de Mülteci LGBTİ+’larla çalışan sosyal hizmet uzmanının görevlerine ve sağlanan danışmanlıkların içeriğine değindi. Üçüncü günün ikinci oturumunda Defne Güzel “HIV ve Sosyal Hizmet” konusuna dair alan bilgilerini paylaştı. HIV konusunda doğru bilinen yanlışlardan, tanı ve tedavi yöntemlerinden, HIV’le yaşayanların toplumsal, kişisel ve iş yaşamlarında maruz bırakıldıkları ayrımcı ve ötekileştirici tutum ve davranışlardan, HIV’le yaşayanlarla nasıl bir iletişim kurulması gerektiğinden bahsetti.


Dördüncü Gün


Dördüncü gün Umut Derin ve Yunus Kara “Trans+’larla Sosyal Hizmet” başlığı altında sunumlarını gerçekleştirdiler. Umut Derin cinsiyet uyum süreci ve Trans+’ların çeşitli boyutlarda yaşadığı sorunlardan bahsetti. Sonrasında Yunus Kara Trans+’larla sosyal hizmet sürecinde nelere dikkat edilmesi gerektiğine ve hangi yaklaşımlarda bulunulabileceğine değindi. Dördüncü günün ikinci oturumunda ise LGBTİ+’lara sosyal hizmet desteği sunan Yunus Kara ve Rıza Yılmaz alandaki tecrübelerini vaka tartışmaları üzerinden aktardılar. 

Lütfen girdiğiniz bilgileri kontrol edip ve tekrar deneyin.
Talebiniz Başarıyla İletildi! En kısa sürede iletişime geçilecektir.