Doktorlara Dönük Farkındalık Eğitimi Senex’teydi!

Doktorlara Dönük Farkındalık Eğitimi Senex’teydi!

07/11/2022 | Özge Gökpınar

17 Mayıs Derneği doktorlara farkındalık eğitiminin üçüncüsü* olarak Senex’e katıldı

Doktorlara Dönük Farkındalık Eğitimi Senex’teydi! - 17 Mayıs

17 Mayıs Derneği, LGBTİ+ Yaşlılık Çalışmaları programı kapsamında, düzenlediği farkındalık eğitimlerin üçüncüsünü, 4-5 Kasım tarihlerinde düzenlenen Senex: 6. Lisansüstü Yaşlılık Çalışmaları Kongresi’ne katılarak gerçekleştirdi.


4 Kasım’da hibrit olarak çevrimiçi ve yüz yüze Akdeniz Üniversitesi Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü Halil İnalcık Kütüphanesinde start veren program, Akdeniz Üniversitesi Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü salonlarına yayıldı. 6 oturum 22 bildiri etrafında; sosyal, idari ve beşeri bilimler, sosyoloji, psikoloji, gerontoloji, sosyal hizmetler, iletişim, iktisat, kamu yönetimi, tarih, felsefe, coğrafya, arkeoloji, sanat, hukuk ve mimari gibi disiplinlerin insan hakları ve kalkınma hedefleri çerçevesinde süren bilimsel tartışmalar, çevrimiçindeki oturumlarda da devam etti.


5 Kasım 2022 tarihinde ise ‘Yaşlılıkta Eşitliğin Yaygınlaştırılması’ isimli altıncı oturum 10.45- 12.00 saatleri arasında gerçekleşti. Bu oturumda 17 Mayıs Derneği LGBTİ+ Yaşlılık Çalışmaları Program Koordinatörü Özge Gökpınar, “Yaşlanan ve Yaşlı LGBTİ+’ların Durumu ve Avrupa, Amerika, Hollanda, Türkiye Karşılaştırması” başlıklı kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. Literatüre katkı sunmak ve bu alanda üretilen tüm makale ve tezleri beslemek adına, “Yaşlanıyoruz Lubunya” raporunun sonuçlarını akademi ile de paylaşmış oldu.


Bu sunumda, 17 Mayıs Derneği’nin Şubat ayında, Türkiye’nin tüm illerinden yaşlanan ve yaşlı LGBTİ+’lara erişmek, durum, ihtiyaç, beklentileri ve kaygılarını ölçmek için gerçekleştirdiği anket ve görüşme çalışmasının verilerine ek olarak, yaşlanan ve yaşlı LGBTİ+’ların eğitim-gelir düzeyi ve çalışma hayatı, bulundukları kentlerdeki gündelik yaşam, aile ve destek sistemi, barınma gibi farklı hak alanlarında, özellikle de sağlık alanında ve sağlık hizmetlerine erişimde yaşadıkları sorunları ve kaygılarının yanı sıra, katılımcıların kendi beyanlarıyla deneyim ve önerileri de katılımcılarla paylaşılmış oldu. 


Aynı zamanda Amerika, Avrupa’nın genelinde ve özel olarak Hollanda’da, yaşlanan ve yaşlı LGBTİ+’ların da yararlanabilecekleri emeklilik ve sosyal sigorta programları ile Türkiye’deki hak ve hizmetlere erişimin karşılaştırmalı koşulları aktarıldı.
* Bu etkinlik, Hollanda Krallığı Ankara Büyükelçiliği İnsan Hakları Fonu desteğiyle yürütülen “Yaşlanan ve Yaşlı LGBTİ+'ların Sağlık Hakkına ve Sosyal Hizmetlere Erişiminde Güçlendirilmesi ve İçeriden İzleme Yapılarak Hizmetlerle Sosyal Kabul Sağlanması" projesi kapsamında doktorlara yönelik farkındalık eğitimlerinin üçüncüsü. 

Lütfen girdiğiniz bilgileri kontrol edip ve tekrar deneyin.
Talebiniz Başarıyla İletildi! En kısa sürede iletişime geçilecektir.