İnterseks Farkındalık Günü Kutlu Olsun!

İnterseks Farkındalık Günü Kutlu Olsun!

26/10/2021 | 17 Mayıs

İnterseks Farkındalık Günü’nde 17 Mayıs’ın interseks çalışmalarına göz atmak ister misiniz?

İnterseks Farkındalık Günü Kutlu Olsun! - 17 Mayıs

2 Eylül 2019’da LGBTİ+ toplumunu, topluluklarını ve aktivizmini güçlendirmek amacıyla Ankara’da kurulan 17 Mayıs Derneği; yaşlılık çalışmaları, HIV çalışmaları, yerel yönetim çalışmaları ve interseks çalışmaları odağında çalışmalarını yürüterek ana amacına ulaşmayı hedeflemektedir.


17 Mayıs Derneği 22 Ağustos 2020’de gerçekleştirdiği strateji toplantısında interseks toplumunun kaynaklara erişiminde kolaylaştırıcı olma ve interseks hareketle dayanışma kararı almıştır. Bu karar doğrultusunda kendi çalışma alanlarında interseks farkındalığını arttırmaya dönük faaliyetler yürüten 17 Mayıs Derneği; Psiko-Sosyal ve Hukuki Destek Programı kapsamında önümüzdeki aylarda avukatlara, sosyal hizmet uzmanlarına ve ruh sağlığı uzmanlarına dönük interseks farkındalık eğitimleri düzenlemektedir.


LGBTİ+ toplulukları güçlendirme hedefiyle kurulan 17 Mayıs Derneği, interseks hareketin kaynaklara erişimi önündeki engelleri aşması amacıyla interseks hareketle dayanışma içerisinde hareket etmektedir. Bu bağlamda Astraea Foundation’a fon başvurusunda bulunan 17 Mayıs Derneği interdayanisma.org websitesinin kurulması sürecine katkı koymuştur. İnterseks hareketin bir araya gelmesi amacıyla kaynak yaratma sürecine de katkı sağlayan 17 Mayıs Derneği, bu amacın gerçekleştirilebilmesi için bir proje başvurusunda bulunmuştur. Önümüzdeki süreçte bu projenin sonuçlanması beklenmektedir.

 

9 - 12 Eylül’de interseks aktivistlerle beraber Ayvalık’ta bir araya gelen 17 Mayıs Derneği, İnterseks Türkiye’nin çalışma kampına da katılım sağladı.


Çeşitli başlıklarda bilgi notları yayınlayan 17 Mayıs ve Kaos GL İnter Dayanışma ile beraber 21 Ekim’de İntersekslerin Beden Bütünlüklerine Sağlık Hizmet Sunucuları Tarafından Yapılan Cerrahi ve Hormonal Müdahalelerin Kötü Muamele Yasağının İhlali Boyutuna İlişkin Bilgi Notu yayınladı.

 

17 Mayıs Yaşlılık Çalışmaları kapsamında 22 - 24 Ekim tarihlerinde Eskişehir’de gerçekleştirilen toplantıya da İnter Dayanışma’dan aktivistler de katılım sağladı


Ayrıca 17 Mayıs Derneği, interseks çalışmalarının çerçevesini bir politika ve tutum belgesi ile çizmiştir; halen geliştirilme aşamasında olan politika ve tutum belgesi, önümüzdeki süreçte LGBTİ+ hareketi ve sivil toplum ile paylaşılacaktır.


LGBTİ+ toplulukların güçlendirilmesi amacıyla çalışmalarına devam eden 17 Mayıs Derneği, “interseks haklarını savunurken intersekslerle birlikte olun” kuralından hareketle çalışmalarını; interseks hareketin ihtiyaçlarına göre ve interseks hareketle dayanışma içerisinde yürütecektir. Bugüne dek yaptığı çalışmaların intersekslerin insan hakları mücadelesi açısından yetersizliğinin farkında olan 17 Mayıs Derneği; bu farkındalıkla, önümüzdeki süreçte daha da fazla söz üretmeye devam edecektir.

Lütfen girdiğiniz bilgileri kontrol edip ve tekrar deneyin.
Talebiniz Başarıyla İletildi! En kısa sürede iletişime geçilecektir.