“LGBTİ+ ve Sosyal Hizmet Eğitim Programı” tamamlandı!

“LGBTİ+ ve Sosyal Hizmet Eğitim Programı” tamamlandı!

16/10/2023 | 17 Mayıs

17 Mayıs Derneği’nin sosyal hizmet uzmanlarına yönelik düzenlediği “LGBTİ+ ve Sosyal Hizmet Eğitim Programı” tamamlandı.

“LGBTİ+ ve Sosyal Hizmet Eğitim Programı” tamamlandı! - 17 Mayıs

9-10-11-12 Ekim tarihlerinde gerçekleşen eğitimler derneğin sosyal hizmet uzmanı Havva Kafes tarafından yürütüldü. Deprem bölgesinden gelen başvuruların yoğun olduğu ve 26 farklı şehirden yüzün üzerinde kişinin başvurduğu eğitim, yaklaşık 40 sosyal hizmet uzmanı ve sosyal hizmet son sınıf öğrencisinin katılımıyla online olarak gerçekleştirildi. 

 

Birinci gün ilk oturumda Anjelik Kelavgil “LGBTİ+ Kavramlar” başlığı altında LGBTİ+ kavramlardan ve LGBTİ+ hareketinin tarihçesinden bahsetti. Sunum sonrası soru- cevap bölümü ile kavramalara dair ve uygulamada nasıl kullanılabileceğine dair derinleşildi. İkinci oturumda Havva Kafes “Kapsayıcı Sosyal Hizmet’’ başlığı altında 17 Mayıs Derneği Sosyal hizmet Programı kapsamında ne tür danışmanlıklar verildiğinden, sosyal hizmetin nasıl kapsayıcı olabileceğinden ve diğer sosyal hizmet alanlarında neler yapılarak kapsayıcı ve kapsamlı bir sosyal hizmet var edilebilir düşüncesi üzerinden tartışmalar gerçekleştirdi. Soru cevap bölümünde ise uygulama örnekleri üzerinden heteronormatif olmayan kapsayıcı sosyal hizmet üzerine tartışıldı.


İkinci günde Defne Güzel “HIV ve Sosyal Hizmet” konusuna dair HIV konusunda doğru bilinen yanlışlardan, HIV terminolojisinden, tanı ve tedavi yöntemlerinden, HIV’le yaşayanların maruz bırakıldıkları ayrımcı davranışlardan bahsetti. Soru cevap bölümünde uygulamaya dair HIV’le yaşayan danışanlarla nasıl kapsayıcı ve kapsamlı çalışılabileceği, HIV’e dair ayrımcılığın sebepleri tartışıldı. 


Üçüncü günün ilk oturumunda Belgin Günay “İnterseks Hakları ve Sosyal Hizmet” başlığı altında intersekslerin doğum öncesinden başlayarak kamusal ve özel alanda yaşadıkları damgalayıcı ve ayrımcı tutumlar ve bu tutumların eğitim, istihdam, sağlık gibi alanlarda ne tür hak ihlallerine sebep olduğunu aktardı. Yaşanan hak ihlalleri karşısında koruyucu-önleyici sosyal hizmet müdahalesinin nasıl olabileceği hakkında katılımcılar ile tartışmalar yürütüldü.  İkinci oturumda ise “Yaşlı LGBTİ+’lar ve Sosyal Hizmet” başlığı altında Umut Güner yaşlılarla sosyal hizmet uygulamalarına dair iyi ve kötü uygulama örnekleri üzerinden yaşlı LGBTİ+’ların yaşadıklarını aktardı. 


Dördüncü günde ise Utku Kutbay “Trans+’larla Sosyal Hizmet’’ başlığı altında cinsiyet uyum sürecine dair hukuki boyut, hastane boyutu, ameliyatlar, akran danışmanlığı ve akran danışmanlığında yaşanan zorluklar ve zorluklar karşısındaki çözüm önerileri üzerine bir sunum gerçekleştirdi. Sunum sonrası soru cevap bölümünde Utku Kutbay akran danışmanlığı üzerinden deneyimlerine yer verirken Havva Kafes ise sosyal hizmet bağlamında sosyal hizmet danışmanlıklarına dair soruları yanıtladı.

Lütfen girdiğiniz bilgileri kontrol edip ve tekrar deneyin.
Talebiniz Başarıyla İletildi! En kısa sürede iletişime geçilecektir.