LGBTİ+ ve Sosyal Hizmet Eğitim Programı Üçüncü Kez Tamamlandı!

LGBTİ+ ve Sosyal Hizmet Eğitim Programı Üçüncü Kez Tamamlandı!

14/02/2022 | 17 Mayıs

17 Mayıs Derneği’nin sosyal hizmet uzmanlarına yönelik üçüncüsünü düzenlediği “LGBTİ+ ve Sosyal Hizmet Eğitim Programı” tamamlandı.

LGBTİ+ ve Sosyal Hizmet Eğitim Programı Üçüncü Kez Tamamlandı! - 17 Mayıs

17 Mayıs Derneği’nin sosyal hizmet uzmanlarına yönelik üçüncüsünü düzenlediği “LGBTİ+ ve Sosyal Hizmet Eğitim Programı” tamamlandı.


7-10 Şubat 2022 tarihleri arasında gerçekleşen eğitimler derneğin sosyal hizmet uzmanı Rıza Yılmaz tarafından yürütüldü. 28 farklı şehirden yüzün üzerinde kişinin başvurduğu 4 günlük eğitim, çeşitli şehirlerden ve çalışma alanlarından yaklaşık 60 sosyal hizmet uzmanı ve sosyal hizmet öğrencisinin katılımıyla online olarak yürütüldü. Eğitimler çeşitli konularda, o alanda uzman olan ya da aktivizm yürüten kişilerin desteğiyle gerçekleşti.

 

İlk gün Rıza Yılmaz “LGBTİ+ Kavramlar ve Sosyal Hizmet” başlığı altında LGBTİ+ kavramlardan ve sosyal hizmet uzmanlarının çalıştıkları alanlarda LGBTİ+ müracaatçılarının sorun ve ihtiyaçlarına yönelik yapabileceklerinden bahsetti.


İkinci günde “Yaşlı LGBTİ+’lar ve Sosyal Hizmet” oturumu kapsamında öncelikle Sosyal Hizmet Uzmanı Yusuf Adem Uzun yaşlılık alanından, yaşlılarla sosyal hizmet uygulamalarından ve bu alandaki deneyimlerinden bahsetti. Sonrasında ise Umut Güner ve Özge Gökpınar yaşlı LGBTİ+’ların toplumsal, sosyal, kişisel yaşam alanlarında karşı karşıya kaldıkları sorunlardan, ihtiyaçlardan, sunulan hizmetlerin ve sosyal politikaların yetersizliğinden bahsetti.


Üçüncü günde Defne Güzel “HIV ve Sosyal Hizmet” konusuna dair alan bilgilerini paylaştı. HIV konusunda doğru bilinen yanlışlardan, tanı ve tedavi yöntemlerinden, HIV’le yaşayanların toplumsal, kişisel ve iş yaşamlarında maruz bırakıldıkları ayrımcı ve ötekileştirici tutum ve davranışlardan, HIV’le yaşayanlarla nasıl bir iletişim kurulması gerektiğinden bahsetti.


Dördüncü günde ise Belgin Günay ve Yasemin Bahar “İnterseks Hakları ve Sosyal Hizmet” alanında sunumlarını gerçekleştirdiler. İntersekslerin doğum öncesinden başlayarak tıp, aile, sosyal çevre ve toplumsal olarak “anormal” olarak damgalanmalarının ruh ve beden sağlığı, romantik-cinsel yaşamları, eğitim-istihdam-barınma ve geçinme durumlarını nasıl olumsuz yönde etkilediğinden bahsettiler.


"*Bu eğitim, Hollanda Krallığı Ankara Büyükelçiliği İnsan Hakları Fonu desteğiyle hazırlanan ve 17 Mayıs Derneği tarafından yürütülen, “Yaşlanan ve Yaşlı LGBTİ+'ların Sağlık Hakkına ve Sosyal Hizmetlere Erişiminde Güçlendirilmesi ve İçeriden İzleme Yapılarak Hizmetlerle Sosyal Kabul Sağlanması" projesi kapsamında yapılan sosyal hizmet uzmanlarına yönelik düzenlenen eğitim serisinin ilki idi".

Lütfen girdiğiniz bilgileri kontrol edip ve tekrar deneyin.
Talebiniz Başarıyla İletildi! En kısa sürede iletişime geçilecektir.