Queer Psikodrama Atölyesi

Queer Psikodrama Atölyesi

10/06/2024 | 17 Mayıs

Çalışmanın perspektifi psikodramatik kuramla temellendirilmekle birlikte; psiko-eğitimsel yöntem, bilişsel teknikler ve sanatsal ve fiziksel yaklaşım

Queer Psikodrama Atölyesi - 17 Mayıs

Geçmişte yaşanan zorlu yaşam olayları andaki yaşam deneyiminde yaptığımız seçimlere farklı derece ve şekillerde etki eder, eğer seçimlerimizi bize ve ötekine zarar veren yönde yapmaya eğilimliysek burada travmatik/ henüz anlamlandırılmamış / sağaltılmamış bir yaşam deneyiminden şüphe ederiz. Geçmişteki yaşam deneyimleri anda kendisini depresyon / hareketsizlik veya gelecek anksiyetesi / panik ile göstermeye çalışabilir. Bu çalışmada kişilerin kendi duygu - düşünce - beden akışlarını fark etme becerilerini güçlendirmeyi hedefleyerek iyilik haline yönelik yeni veya uygun seçimler yapma yöntemlerini pratik edeceğiz. Çalışmanın perspektifi psikodramatik kuramla temellendirilmekle birlikte; psiko-eğitimsel yöntem, bilişsel teknikler ve sanatsal ve fiziksel yaklaşımlardan da beslenilecek.

 

Psikodramatik perspektife göre benlik dört rol kategorisinden oluşmaktadır;

 

Somatik (bedensel) roller, psişik (duygular) roller, sosyal roller, transandantal (anlama dair) roller. Atölye boyunca her rol kategorisinde kişilerin güncel aldıkları rollere bakmaları, memnun oldukları ve değiştirmek istedikleri alanları görmeleri ve eylemsel spontane ve yaratıcı seçim yapmaları hedeflenecektir.

 

Katılım Koşulları:

Atölye sadece LGBTİ+’ların katılımına açıktır.

Oturumlar yüz yüze gerçekleştirilecektir (Çankaya- Ankara).

Katılımcı sayısı maksimum 12 kişi olacaktır.

Atölyeler ücretsiz ve 4 oturumdan oluşmaktadır, atölyenin tamamına katılım zorunludur.

Oturumlar 3 saat planlanmıştır.

Son başvuru tarihi: 20 Haziran 2024 saat 17:00.

Çalışma (21-40 yaş arası) katılımcılara açıktır.

Başvuru yapan katılımcılarla atölye ilk oturumundan bir hafta önce ön görüşme grup buluşması yapılacaktır.

Atölye başlangıç tarihi: 7 Temmuz Pazar.

Başvuru formu: https://forms.gle/7WYFEvd6Jf68eJKD9

Lütfen girdiğiniz bilgileri kontrol edip ve tekrar deneyin.
Talebiniz Başarıyla İletildi! En kısa sürede iletişime geçilecektir.