Transların Üniversite Belgelerinin Değiştirilmesi Taleplerine Üniversitelerin Yaklaşımı

Transların Üniversite Belgelerinin Değiştirilmesi Taleplerine Üniversitelerin Yaklaşımı

02/04/2021 | 17 Mayıs

17 Mayıs ve Kaos GL Dernekleri, Av. Kerem Dikmen'in kaleminden yeni bir bilgi notu yayınladı.

Transların Üniversite Belgelerinin Değiştirilmesi Taleplerine Üniversitelerin Yaklaşımı - 17 Mayıs

17 Mayıs ve Kaos GL Dernekleri, Türkiye üniversitelerinden mezun olan transların üniversite resmi belgelerinin değiştirilmesi taleplerine üniversitelerin yaklaşımını inceleyen değerlendirme raporu yayınladı.Kaos GL Hukuk Koordinatörü Av. Kerem Dikmen tarafından hazırlanan rapor, bir sistematiğin geliştirilememiş olması nedeniyle, kişinin eski nüfus bilgilerine göre düzenlenmiş olan ve hala kullanılagelen bazı temel belgelerin, yeni kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmediğini ortaya koyuyor.Raporda özellikle kişinin mezuniyeti sırasında kendisine verilen lise veya üniversite diploması veya transkriptlerin ya hiç değiştirilmediği ya da eski kimlik bilgileri ortadan kaldırılmaksızın bu belgeler üzerinde değişikliklerin şerh düşmek yoluyla yansıtıldığı belirtiliyor. Rapora göre bu durum iş başvurusunda, mezuniyet durumu ile not durumunun belgelendirilmesini gerektiren kimi başvurularda veya hiçbir yere başvurması gerekmese bile işyerinde bu tip belgeleri görünür biçimde sergilemek istediğinde geçmişe ilişkin bu bilgilerin üçüncü kişiler tarafından bilinmesi sonucunu doğuruyor.Çalışma kapsamında üniversite bazında düzenlenmiş yönetmelik ve yönergeler ya üniversite internet sitelerinden ya da elektronik kamu bilgi yönetim sistemi üzerinden indirilerek incelendi.Üniversitelerin bir kısmının ne kendi internet sitelerinde ne de kamu bilgi yönetim sistemi üzerinde konuya ilişkin yönerge veya yönetmeliğinin olmadığı fark edildiğinde, 84 üniversiteye ilişkin bilgi edinme başvurusu yapıldı.Bilgi talep edilen üniversitelerin 37’si kanuni süresi içinde bilgi edinme başvurusuna yanıt vermedi. Tekrar başvurunun ardından bilgi paylaşıldı. Ancak rapor yazılırken 19 üniversite hâlâ bilgi paylaşmamıştı.Raporda mezuniyet sonrası diploma ve diğer belgelere ilişkin yeniden düzenleme taleplerine üniversitelerin yaklaşımı beş kategoride inceleniyor:*Belgelerin yeniden düzenlenmesi taleplerini hiçbir koşulda karşılamayanlar

*Belgelerin yeniden düzenlenmesi taleplerini koşullu karşılayanlar

*Bu alanı uygulayıcıların tasarrufuna terk ederek belirsiz ve güvencesiz bırakanlar

*Belgelerin yeniden düzenlenmesi taleplerini karşılayanlar

*BilinmeyenlerRapora göre üniversitelerin yalnızca %3,9’una tekabül eden sekizi, koşulsuz olarak mezun trans öğrencilerin geçiş süreci sonrasındaki kimlik bilgilerine göre yeniden diploma düzenliyor. Yükseköğretim mevzuatında engelleyici bir hüküm bulunmamasına rağmen üniversitelerin sayı bakımından %67,8, kayıtlı öğrenci sayısı bakımından ise %59,5 gibi ezici bir çoğunluğu, cinsiyetin yasal olarak tanınmasını takiben nüfus kaydında gerçekleşen değişiklikleri temel mezuniyet belgelerine yansıtmayarak hak ihlaline neden oluyor.

 


Raporun tamamına ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Lütfen girdiğiniz bilgileri kontrol edip ve tekrar deneyin.
Talebiniz Başarıyla İletildi! En kısa sürede iletişime geçilecektir.