Well - Being Atölyelerinin İkincisi Tamamlandı!

Well - Being Atölyelerinin İkincisi Tamamlandı!

31/07/2021 | 17 Mayıs

LGBTİ+ örgütlerinde çalışanların iyilik halini artırmaya yönelik Well-Being Atölyeleri’nin ikincisi 30 Temmuz'da gerçekleştirildi.

Well - Being Atölyelerinin İkincisi Tamamlandı! - 17 Mayıs

17 Mayıs Derneği’nin ILGA Europe desteğiyle hayata geçirdiği ve Klinik Psikolog Murat Yüksel yürütücülüğünde ilerleyen Well-Being Projesi ikinci atölyesini gerçekleştirdi.


Proje kapsamında Mayıs ayında LGBTİ+ örgütlerinde çalışanların iyilik halini ve bu hali etkileyen nedenleri anlamayı amaçlayan “LGBTİ+ Örgütlerinde Çalışan Sağlığına Yönelik İhtiyaç Analizi” gerçekleştirildi. Bu araştırma sonuçları ışığında bir atölye içeriği hazırlandı. 3 ayrı grupla gerçekleştirilecek atölyelerin ilki 17 Mayıs Derneği çalışanları ile 17 Mayıs Derneği-Kaos GL Koordinasyon Ekibiyle yapıldı. İkinci atölye ise 30 Temmuz günü Kaos GL çalışanlarına dönük gerçekleştirildi. 


Atölyede ilk olarak daha önce LGBTİ+ örgütlerde çalışanlara yönelik uygulanan anketin öne çıkan sonuçları paylaşıldı. Ardından katılımcıların örgütlerindeki çalışan sağlığına yönelik olumlu ve olumsuz deneyimleri ve buna ilişkin önerileri konuşuldu. Katılımcıların fiziksel ve ruhsal sağlıklarına yönelik risk ve tehditlere karşı nasıl başa çıkma yöntemleri kullandıkları tartışılarak çalışma ortamında duyulan güvenli sosyal ortam ihtiyacı konuşuldu. Atölyenin sonunda ise bu güvenli sosyal ortamı oluşturmaya yönelik neler yapılabileceği üzerine tartışmalar yürütüldü.


LGBTİ+ örgütlerde çalışanların iyilik halini artırmayı hedefleyen Well-Being Atölyesi üçüncü seferinde ise LGBTİ+ örgütleriyle bir araya gelmeyi hedefliyor.

Lütfen girdiğiniz bilgileri kontrol edip ve tekrar deneyin.
Talebiniz Başarıyla İletildi! En kısa sürede iletişime geçilecektir.