17 Mayıs Derneği ve Kırkından Sonra Lubunya İnisiyatifi Onur Haftasındaydı!

17 Mayıs Derneği ve Kırkından Sonra Lubunya İnisiyatifi Onur Haftasındaydı!

30/06/2021 | Özge Gökpınar

"Yaşlanan ve Yaşlı LGBTİ+’ların Karşılaştıkları Hak İhlalleri ve Sorunlar, Tavsiyeler" paneli 29. İstanbul Onur Haftası'ndaydı.

17 Mayıs Derneği ve Kırkından Sonra Lubunya İnisiyatifi Onur Haftasındaydı! - 17 Mayıs

Bu sene 29uncusu düzenlenen İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası programında, 17 Mayıs Derneği ve Kırkından Sonra Lubunya İnisiyatifi; Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği desteğiyle hayata geçen Balamoz Şugardır Projesi kapsamında, 27 haziran 2021 Pazar günü saat 15.00’de Zoom üzerinden "Yaşlanan ve Yaşlı LGBTİ+’ların Karşılaştıkları Hak İhlalleri ve Sorunlar, Tavsiyeler" oturumunu gerçekleştirdi.


Bu oturumda, inisiyatifin kurucusu Umut Güner ve inisiyatif bileşenlerinden olan ve 17 Mayıs Derneği’nin yaşlılık alan çalışmalarında koordinatörlük yapan Özge Gökpınar, hem inisiyatiften hem de 17 Mayıs Derneği’nin yaşlılık çalışmalarından bahsettiler.


İlk olarak Umut Güner, yaşlanma sürecinde inisiyatifi bir araya getiren bağlılık ve seçilmiş ailenin önemine değindi. Parisli Amca diye tanıdığımız Osep Minasoğlu’nun çoğu LGBTİ+ için tanınan ilk yaşlı eşcinsel olması, eşcinsellerin de o yaşa erişebiliyor olmasının verdiği hareketle mücadele alanlarını belirlediklerini anlattı. Türkiye’de yaşlanan ve yaşlı LGBTİ+’lar için ve yaşlılık sürecini hep birlikte dayanışma ve rahat geçirebilmek için seçilmiş aile ve üretilecek politikalara değindi. 


“Kırkından Sonra Lubunya inisiyatifi, Türkiye’de “Yoksun Kalmamak, Yoksullaşmamak ve Yalnızlaşmamak için” sloganıyla Aralık 2019 tarihinde yola çıktı” diyen Umut Güner, inisiyatifin kurucuları ve gönüllülerinin, Türkiye’deki LGBTİ+ Hareketini başlatan ve yön veren alanında ortalama 20 yıl deneyimli, harekette öne çıkan ve yaşlanmakta olan 25 LGBTİ+ aktivisti olduğunu ifade etti. 40’lı yaşlara merhaba diyen inisiyatif aktivistlerinin, 10 sene sonra nerede olacağını, 20 sene sonra kendilerini nelerin beklediğini yavaştan dert etmeye başladığı bir sürecin ürünü olduğunu anlattı. “Yaşlılığın iyi olma halinin, yalnız, yoksul ve yoksun kalmama hali olduğunu ve “yaşlanmanın” yaş almakla ilgili olmayacağını da tartışmaya başlayan inisiyatif, yaşlılık ve yaşlanmaya ilişkin kavramları, LGBTİ+ olma hali üzerinden yeniden tartışmak/düşünmek gerektiği üzerine kafa yormaya başladı” diyen Umut Güner; hep birlikte konuşma zamanının geldiğine inanarak 2019 Aralık ayında Bolu’da buluşan ekibin, bir sene önce bir araya geldiğinde, şu anda durduğu yere varacağına ilişkin bir öngörüsü olmamasına rağmen, bir sene içerisinde imza attığı önemli çıktılar olduğuna değindi.


Umut Güner: “AB Etkiniz programına başvurarak Dünyada ve Türkiye’de Yaşlı LGBTİ+ ların durumunu analiz ettik ve raporunu yayınladık. 31 Ekim 2020 tarihinde dördüncüsü düzenlenen Senex Lisansüstü Yaşlılık Çalışmaları Kongresi’ne katıldık ve yaşlılık alanında çalışmalar yapan akademisyenler ve sivil toplum örgütleri ile tanışma fırsatı yakaladık."


Daha sonra diğer çalışmalardan bahsetmesi için sözü Özge Gökpınar’a bıraktı.


Özge Gökpınar: “17 Mayıs Derneği çatısı altında, ILGA Europe desteği ile Temmuz 2020-Şubat 2021 tarihleri arasında; Türkiye’deki yaşlanan ve yaşlı LGBTİ+’ların hakları ve sorunları hakkında kamuoyunda bilincin yükseltilmesi, savunuculuk ve lobicilik konusunda kesişimsel bilgi ve kaynaklar sağlanması hedefiyle; Türkiye’de yaşlanan ve yaşlı LGBTİ+’lar üzerine yapılan ilk çalışma olan “Yaşlı LGBTİ+’lar Projesi”ni yürütmüştür. Bu kapsamda, yaşlı hakları ve sorunlarına dair bilgiler ve dünyadan örnekler araştırılmış ve 8 farklı çevrimiçi etkinlik gerçekleştirilmiş ve bu çalışmaların notları gerontoloji çalışmalarına ilham vermek için raporlaştırılıp tüm kurum ve kişilerin ilgisine ve dikkatine sunuldu” diyerek bu çalışmada yaşlı LGBTİ+lar konusunda dünyada, ABD, Kanada, Avustralya, Birleşik Krallık, Almanya, Hollanda, İsveç, Danimarka, İsviçre, Brezilya, Norveç, İspanya, Moldova, Finlandiya, Belçika ve İsviçre’deki yaşlı LGBTİ+lara hizmet sağlayan örgüt ve merkezlere baktıklarını anlattı. “Bu merkezlerden ilhamla Türkiye’de nelerin yapılıp yapılamayacağına baktık” dedi.


“Aynı zamanda, geçtiğimiz günlerde SAGE USA örgütünün iki yayınını Türkçeye çevirdik*. Yaşlı LGBTİ+’lar İçin Kapsayıcı Hizmetlerin nasıl inşa edilebileceğini ve tüm çeşitliliğiyle yaşlı LGBTİ+’ların deneyim ve tutumlarını gözler önüne seren iki yayın bu. Yaşlanma süreci politikamızı belirlerken kaynak teşkil etmesini amaçladık” dedi.


“LGBTİ+’ların 65 yaş öncesinde, yetişkinlik evresinde yaşadığı veya yaşayabileceği sağlık durumları üzerinden daha kolay yıpranabildikleri de dikkate alınmalı” diyen Özge Gökpınar, ekonomik eşitsizlik ve damgalanma korkusu sağlık hizmetine erişimini erken yaştan itibaren etkilediğini anlattı. “Erken teşhis edilmesi ve düzenli olarak testlerle izlenmesi gereken hastalıklar, ayrımcılık korkusuyla doktora gidemeyen LGBTİ+’larda da yaygın görülüyor. Aynı zamanda, özellikle Türkiye’de hakları yasalarca güvence altında alınmadığından, LGBTİ+’lar, çalışma hayatında otomatik bir ön kabulle “bekar” sayılmakta. Çalışan haklarından faydalanamamakta, fazla mesaiye bırakılan hafta sonlarından feragat etmeleri beklenen, kimsenin gitmek istemediği yerlere gönderilen kişiler olmakta. İşini kaybetmek korkusuyla bu baskı ortamına maruz kalabilen LGBTİ+’larda yıpranma payı da daha fazla olabiliyor” diyen Özge Gökpınar, literatürdeki araştırmaların özetlediği yaşlı LGBTİ+’ların sorunlarını şöyle sıraladı:  sosyal izolasyon ve yalnızlık riski, eğitim gelir dengesizliği, yaşam boyu ayrımcılık ve mağduriyet, engellilik, genel sağlığın zayıf olma riski, zihinsel hastalıklar, daha az destek riski, sağlık ve destek hizmetlerine sınırlı erişim riski ile temel insan hakları, sosyal güvence, veraset sistemi, bakım ve yasal aile kurma gibi hukuki haklardan yoksunluk riski”. Kapsayıcı ve güvenli bir ortam, kapsayıcı iletişim, LGBTİ+ duyarlı uygulamalar, personelin eğitimi, LGBTİ+ kapsayıcı kurumsal politikalar ve prosedürlerin ise geliştirdikleri tavsiyelerin bel kemeğini oluşturduğunu aktardı. Hukuki anlamdaki Türkiye’deki duruma da dikkat çeken Özge Gökpınar’ın sunumunun ardından soru cevap bölümünde seçilmiş ailenin önemine ve sağlık hizmetlerine erişimde yaşanabilecek sıkıntılara değinildi.


28 kişinin katılımıyla gerçekleşen etkinliği, Özge Gökpınar ve Umut Güner: “biz LGBTİ+’ların söz üretmesi, sözlerinin duyulması ve bilgi kirliliğinin ve sistemli sürdürülen nefret kampanyasının bertaraf edilebilmesi için görünürlüğümüzün artırılmasına, çalışmalarımızı duyurmaya ve güçlenmeye çok daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. Bugünkü etkinliğin de burada yeni tanıştığımız insanlarla beraber buna vesile olmasını çok isteriz. Birlikte çalışmanın zeminini beraber kurabiliriz” diyerek sonlandırdılar.


----

*

https://www.17mayis.org/images/publish/pdf/acik-gorunur-45-75-yaslari-arasi-lgbti-larin-deneyim-ve-tutumlari-18-06-2021.pdf


https://www.17mayis.org/images/publish/pdf/yasli-lgbti-lar-icin-kapsayici-hizmetler-18-06-2021.pdf

Lütfen girdiğiniz bilgileri kontrol edip ve tekrar deneyin.
Talebiniz Başarıyla İletildi! En kısa sürede iletişime geçilecektir.