10 Aralık’ta Haklarımız

10 Aralık’ta Haklarımız

10/12/2021 | 17 Mayıs

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nde haklarımızı hatırlıyoruz.

10 Aralık’ta Haklarımız - 17 Mayıs

10 Aralık Dünya İnsan Hakları günü vesilesiyle Kaos GL ve 17 Mayıs Dernekleri hukuki destek programları tarafından hazırlanan bilgi notlarına toplu bir bakışla haklarımızı hatırlıyoruz. 


Bilgi notlarına başlıklara tıklayarak ulaşabilirsiniz.


Cinsiyet Geçiş (Uyum)* Süreci Hakkında Bilgi Notu


Cinsiyet geçiş (uyum)* süreçlerine dair hap bilgilerin yer aldığı bilgi notu, bu sürecin önemli noktalarında transların karşı karşıya kaldığı sorulara cevap vermeyi amaçlıyor.


* Cinsiyet geçiş (uyum) süreci kanunda nasıl düzenlenmiştir?

* Nüfus cüzdanındaki cinsiyet hanesi nasıl değiştirilir?

* “Cinsiyet değişikliğine izin” davası nasıl açılır?

* Sağlık kurulu raporu alındıktan sonra ne yapılır?

* Nüfus cüzdanındaki değişiklikler için ayrı dava açmak zorunlu mu?


Gibi sürece dair önemli sorulara cevap veren bilgi notu, bu sorulara verdiği cevaplarla beraber çeşitli tanımların da açıklamalarına yer veriyor.


İşyerinde Mobbing’e Karşı Korunma Hakkında Bilgi Notu


Hak sahibi olan LGBTİ+’lara dönük bilgi vermeyi amaçlayan bilgi notu; cinsel yönelim, cinsiyet kimliği veya cinsiyet karakteristiği sebepleriyle işyerinde mobbing uygulanması halinde başvurulabilecek yolları içermektedir. Bilgi Notu:


* Mobbing nedir?

* Mobbinge karşı korunma hakkı hangi metinlerde güvence altına alınmıştır?

* Mobbinge uğrayan LGBTİ+’ların hakları nelerdir? sorularına cevap veriyor.


Mal ve Hizmetlere Erişimde Eşitlik Hakkında Bilgi Notu


Hak sahibi olan LGBTİ+’lara dönük bilgi vermeyi amaçlayan bilgi notu; mal ve hizmetlere erişimin kişilerin cinsel yönelim, cinsiyet kimliği veya cinsiyet karakteristiği sebepleriyle engellendiği durumların hukuki olarak ne anlama geldiği ve buna karşı başvurulabilecek yolları içermektedir. Bilgi Notu:


* Bu hak neyi güvence altına alır?

* Bu hak hangi metinlerde güvence altına alınmıştır?

* Bu tip bir ayrımcılıkla karşılaşanların hakları nelerdir? sorularına cevap veriyor.


Dedektiflik Hizmetinin İhlal Ettiği Haklarla İlgili Bilgi Notu


Hak sahibi olan LGBTİ+’lara dönük bilgi vermeyi amaçlayan bilgi notu; kamu kurumu veya özel kişilerce verilen dedektiflik hizmeti kapsamında kişilerin istemleri dışında cinsel yönelim, cinsiyet kimliği veya cinsiyet karakteristiğine ilişkin bilgilerin edinilmesi, saklanması ve üçüncü kişilere aktarılmasının hukuki olarak ne anlama geldiği ve buna karşı başvurulabilecek yolları içermektedir. Bilgi Notu:


* Dedektiflik hizmeti nedir?

* Dedektiflik yasadışı bir faaliyet midir?

* Dedektiflik LGBTİ+’lar için hangi durumda hak ihlali yaratabilir?

* Bu durum hangi hakların ihlali anlamına gelecektir?

* Dedektiflik nedeniyle mağdur edilen LGBTİ+’lar neler yapabilir?

* Şikayetim hakkında takipsizlik kararı verilirse veya kurum başvurum gereği idari para cezası vermezse ne yapılabilir? sorularına cevap veriyor.


Ev Kapatmalar Hakkında Bilgi Notu


LGBTİ+ seks işçileri veya LGBTİ+ seks işçiliği çalışan sivil oluşumlar için bilgi vermeyi amaçlayan bilgi notu; kanundaki tanım uyarınca “fuhuş” için kullanıldığı iddiasıyla koli evlerinin kapatılmasının temel haklar üzerindeki etkisini açıklamaktadır. Bilgi Notu:


* Barınma ve Çalışma Hakları Neyi Güvence Altına Alır?

* Bu Hak Hangi Metinlerde Güvence Altına Alınmıştır?

* Bu Tip Bir Ayrımcılıkla Karşılaşanların Hakları Nelerdir? sorularına cevap veriyor.


Ulusal İnsan Hakları Mekanizmaları ve Başvuru Yöntemleri (TİHEK)


Bilgi notu, temel insan haklarına erişim için bir ulusal mekanizma olarak işaret edilen TİHEK’e (Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu) hangi durumlarda ve hangi yöntemle başvurulabileceğine ilişkin bilgi vermek amacıyla kaleme alınmıştır ve şu sorulara cevap vermektedir:


* TİHEK’in amacı nedir?

* TİHEK hangi durumlarda karar alır, ne tür kararlar verir?

* TİHEK kararları bağlayıcı mıdır? 

* TİHEK’in cinsel yönelim, cinsiyet kimliği veya cinsiyet karakteristiği nedeniyle hak ihlaline neden olan bir idari tasarrufla ilgili verdiği bir karar var mıdır? 

* TİHEK’e nasıl başvurulur?


Ulusal İnsan Hakları Mekanizmaları ve Başvuru Yöntemleri (Kamu Denetçiliği Kurumu)


Bilgi notu, temel insan haklarına erişim için bir ulusal mekanizma olarak işaret edilen Kamu Denetçiliği Kurumu’na hangi durumlarda ve hangi yöntemle başvurulabileceğine ilişkin bilgi vermek amacıyla kaleme alınmıştır ve şu sorulara cevap vermektedir:


* Kamu Denetçiliğinin amacı nedir?

* Kamu Denetçiliği hangi konularda tavsiyede bulunabilir?

* Kamu Denetçiliğine başvuru nasıl yapılır? 

* Kamu Denetçiliğinin cinsel yönelim, cinsiyet kimliği veya cinsiyet karakteristiği nedeniyle hak ihlaline neden olan bir idari tasarrufla ilgili verdiği bir karar var mıdır?


Askerlikten Muafiyet Süreçlerine İlişkin Bilgi Notu


Bilgi notu, LGBTİ+’ların askerlikten muafiyet süreçlerine ilişkin bilgi vermek amacıyla kaleme alınmıştır. Açıklamalar ve mevzuattaki sürecin anlatımının ardından süreci ve sürece dair önemli bilgileri ele alan bilgi notu; aile hekimi ya da sağlık kurulu tarafından verilen raporlara itiraz süreçlerini de içeriyor.


Dernekler Mevzuatına İlişkin Bilgi Notu


Dernekler ve dernek kurmak isteyenler için dernekler mevzuatına ilişkin bilgi vermeyi amaçlayan bilgi notu; dernek kurma süreci ve bu süreci mevzuatın nasıl düzenlediğine dair önemli bilgiler içeriyor.


Dernekler ve Vergi Hukukuna İlişkin Bilgi Notu


29.12.2020 tarihi itibariyle yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanan bilgi notu; dernekler ve vergi hukukuna ilişkin bilgiler içermektedir.


Hukuk Yargılamasındaki Adli Süreçlere İlişkin Genel Kavramlar Hakkında Bilgi Notu


Adli süreçlere ilişkin genel kavramlar hakkında bilgi edinmek isteyenler için hazırlanan bilgi notu; ayrıca adli yardım konusunda da bilgiler içeriyor.


Ceza Yargılamasındaki Adli Süreçlere İlişkin Genel Kavramlar Hakkında Bilgi Notu


Ceza soruşturması ve davası aşamalarına ilişkin temel kavramlar hakkında bilgi vermeyi amaçlayan bilgi notu; adli süreçlere ilişkin senaryolar ve olası durumlarda neler yapılabileceğine dair bilgilere yer veriyor.


Çarşı ve Mahalle Bekçilerine İlişkin Bilgi Notu


Bilgi notu bekçilerin genel olarak görevleri ve görev alanlarındaki yetkilerine odaklanarak önemli noktaların altını çiziyor.


Kişisel Sağlık Verilerinin Korunması Hakkında Bilgi Notu


Bilgi notu kişisel sağlık verisinin diğer kişisel verilerden farklarına ve kişisel sağlık verisinin mahremiyeti ihlal edilirse neler yapılabileceğine odaklanıyor.


Çocukların Kişisel Verilerinin Korunmasına İlişkin Bilgi Notu


Bilgi notu kişisel veri kavramını tanımlayarak ulusal ve uluslararası kaynakları tarıyor ve ebeveynlerin çocuklarına ilişkin yaptığı paylaşımları ele alıyor.


6284 Sayılı Kanun Hakkında Bilgi Notu


Bilgi notu 6284 Sayılı Kanun’da tanınan haklara ve şiddete maruz kalındığında neler yapılabileceğine odaklanıyor.


Hayasızca Hareket (TCK 225) Suçlamasıyla Yapılan Yargılamalara İlişkin Bilgi Notu


Kaos GL Hukuk Koordinatörü Av. Kerem Dikmen’in hazırladığı bilgi notu “hayasızca hareket” kavramını tanımlayarak; hangi durumlarda hayasızca hareket yapılmış olacağına odaklanıyor.


Huzurevleri ve Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri Hakkında Bilgi Notu


17 Mayıs Derneği’nden Av. Kardelen Yılmaz’ın hazırladığı bilgi notu huzurevlerine başvuru, kabul şartları ve diğer yaşlı bakım yerleri hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.


Sosyal Koruma Programları Hakkında Bilgi Notu


Kaos GL Derneği’nden Av. Kerem Dikmen’in hazırladığı bilgi notu Türkiye Cumhuriyeti’nde bulunan ihtiyaç sahiplerinin erişebildikleri sosyal yardımlar ve bunlara erişim yöntemleri ile ilgili bilgi vermektir.


Türkiye’de Bulunan Yabancıların Sağlık Hakkına İlişkin Bilgi Notu


Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan bilgi notu; "Herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahip olduğu" ilkesini hatırlatarak turist vizesi ve ikamet izninin sağlık hakkı bağlamında sağladığı haklara odaklanıyor.


Türkiye’de Bulunan Yabancıların Çalışma Hakkına İlişkin Bilgi Notu


Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan bilgi notu; bir temel insan hakkı olarak çalışma hakkını mevzuat bağlamında ele alarak hakkın kapsamına odaklanıyor.


Türkiye’de Bulunan Yabancıların Eğitim Hakkına İlişkin Bilgi Notu


Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan bilgi notu; bir temel insan hakkı olarak eğitim hakkını mevzuat bağlamında ele alarak hakkın kapsamına odaklanıyor.


Türkiye’de Bulunan Yabancıların Adil Yargılanma Hakkına İlişkin Bilgi Notu


Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan bilgi notu; bir temel insan hakkı olarak adil yargılanma hakkını mevzuat bağlamında ele alarak hakkın kapsamına odaklanıyor.


Uluslararası İnsan Hakları Mekanizmaları ve Başvuru Yöntemleri Hakkında Bilgi Notu


Bilgi notu, temel insan haklarına erişim için uluslararası mekanizmalara (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Birleşmiş Milletler Kurumları) hangi durumlarda ve hangi yöntemle başvurulabileceğine ilişkin bilgiler içeriyor.


Mahpus Hakları Hakkında Bilgi Notu


Bilgi notu, LGBTİ+ mahpusların maruz kaldıkları başlıca problemler ve hak ihlallerine odaklanarak  hakların neler olduğunu vurguluyor.


İntersekslerin Beden Bütünlüklerine Yapılan Müdahalelere İlişkin Bilgi Notu


Bilgi notu, intersekslerin beden bütünlüklerine yapılan müdahaleleri kötü muamele yasağı açısından ele alarak hakları ve neler yapılabileceğini anlatıyor.


Kiracı Hakları İle İlgili Bilgi Notu


Ev sahipleri kiracı seçebilir mi, kiracıda aradığı özelliklere ilişkin şart koyabilir mi? Ev sahibi, kiracı evde yaşamaya başladıktan sonra kirayı artırabilir mi? Ev sahibi, sözleşme bittiğinde kiracıyı evden çıkarabilir mi? Ev, yeni bir kişiye satılmışsa, yeni ev sahibinin kiracıyı evden çıkarma hakkı var mı? Sorularına odaklanan bilgi notu, önemli noktaları da hatırlatarak kiracı hakkını mevzuat bağlamında ele alıyor.


Lütfen girdiğiniz bilgileri kontrol edip ve tekrar deneyin.
Talebiniz Başarıyla İletildi! En kısa sürede iletişime geçilecektir.