Çevre Politikası

Çevre Politikası

Bu politika belgesi, 17 Mayıs Derneği’ nin iklim krizi de dahil çevre koşullarını hesaba katarak stratejilerin planlanması, uygulanması ve izlenmesi süreçlerine entegre etme kapsamında oluşturuldu.

17 Mayıs, kurumsal işleyişinde, iş birliği yaptığı kurumlar ve desteklediği etkinliklerde “çevrenin sürdürülebilirliğini” hedeflerinden biri olarak belirler.

 1. Karbon salınımı uygulaması ve genel olarak çevre politikası, İnsan Kaynakları İdari Prosedür belgesi, Satın Alma Kuralları ve Seyahat Politikası başta olmak üzere örgütün bütün politika dokümanlarının ayrılmaz bir parçasıdır; ilgili bütün dokümanların çevre politikası ile uyumlu hale getirilmesi hedeflenir.
 2. 17 Mayıs, iklim krizini hesaba katarak çevreye zarar vermeyen örgütlenme ve etkinlik planlama konusunda hem örgüt içi hem de partnerlerine yönelik kapasite geliştirme toplantıları düzenler.
 3. 17 Mayıs Derneği’ nin çevre politikası içindeki temel hedeflerinden biri 2023’e kadar, tam zamanlı çalışanlarının sebep olduğu CO2 salınımını daha farklı seyahat ve toplantı biçimleri ile %15 düşürmektir.
 4. 17 Mayıs Derneği, 2021-2023 dönemi içinde çevreye verdiği zararı azaltmak için çevre izleme kılavuzu hazırlayacak ve senelik çevre izlemesi yapacaktır.

Seyahat politikası kapsamında çevreye en az zarar veren ulaşım yolunu tercih eder:

 • Hedef grubun içinde bulunduğu kesişimsellikleri hesaba katarak, ulaşım sürecinde gerçekleşebilecek ayrımcılık, kötü muamele ve şiddet olaylarına karşı ulaşım aracına katılımcı ile müzakere ederek karar verir. Katılımcının onay vermediği bir ulaşım aracını tercih etmez.
 • Salgın veya bulaşıcı hastalıkların olduğu dönemde katılımcıların bu süreçten en az etkileneceği şekilde organize olur.
 • Hafta içi çalışan ve işyerinde cinsel kimliği açık olmayan katılımcıların toplantıya katılım koşulunu etkilemeyecek şekilde çevre politikasının uygulanmasını hedefler.
 • Desteklediği etkinliklerde şehirlerarası ulaşım seçeneğini en aza indirgemek için yerel uzmanlarla çalışmayı tercih eder.
 • Seyahatler ile üretilecek CO2 salınımını olabildiğince azaltmak için internet üzerinden görüşmeler/ toplantılar organize etmeyi hedefler. Faaliyetin etkisinin azalmayacağı durumlarda dijital platformları tercih eder.

Toplantı ve organizasyon hizmetleri:

 • 17 Mayıs, Toplantı mekanlarının gün ışığı ile aydınlatılabilen yerler veya açık alanlar olmasına özen gösterir.
 • Toplantı sırasında plastik ve atık tüketimini en aza indirmeyi hedefler. (Plastik şişeler yerine sürahi ve bardak konulması gibi)
 • Vejetaryen yemek politikası kapsamında etkinliklerinde et tüketmemektedir. Vegan hizmet satın alabilme durumlarını satın alma sürecinde araştırır ve öğlen ya da akşam yemeklerinden birinde vegan hizmet satın almaya özen gösterir.
 • Toplantı mekânı olarak sivil toplum örgütlerinin mekanlarını kullanmayı tercih eder.
 • Desteklediği örgütlerin etkinliklerinde çevrimiçi araçları kullanmayı teşvik eder. Eğer bu ekipmanları yoksa bu ekipmanı sağlamayı hedefler.
 • Toplantı/etkinliklerin lojistik olarak erişilebilir yerlerde yapılmasını ve şehir içi araç kullanımını azaltmayı hedefler.
 • Toplantılarda kâğıt, plastik tüketimini en aza indirgemek için çevrimiçi araçların kullanılmasını teşvik eder. (Etkinlik programı, izleme ve değerlendirme araçları vs.)
 • Toplantılar ve atölyeler sırasında kâğıt tüketimini azaltmak için silinebilir tahta kullanılmasını teşvik eder.

Ofis Yönetimi

 1. Çevre politikası oluşturulması, program ve projelerde uygulanması ve uygulanmasının izlenmesi,
 2. Atık yönetiminin geliştirilmesi, bu kapsamda kâğıt geri dönüştürme, organik atıkların, tıbbi atıkların (salgın döneminde özellikle kullanılan maske vs.), diğer atıkların ayrı biriktirilmesi
 3. Çevre dostu aydınlatma seçeneklerinin uygulanması,
 4. Çalışma saatlerinin çevreye en az zarar verecek şekilde planlanması,
 5. Ofis temizliğinde kullanılacak hijyen malzemelerinin suda çözülebilir, çevreye en az zarar veren ve hayvanlarda test edilmemiş ürünlerden tercih edilmesi,
 6. Ofis içinde kâğıt, plastik tüketimini en aza indirgemek için çevrim içi araçların geliştirilmesi ve uygulanması (timesheet, günlük izin, yıllık izin, görevlendirme yazıları, satın alma talep formları vs. için),
 7. Kâğıt tüketiminin zorunlu olduğu durumlarda kâğıt tüketimini en aza indirgemek için kağıtların diğer yüzlerinin kullanılması,
 8. CO2 salınımını seyahatler dolayısıyla en aza indirgeme politikası gereği; dernekte çalışan kişiler için yıllık seyahatlerin (tahmini de olabilir) planlanması; yıllık seyahat giderleri, ulaşım şekli, düzenlenebilecek online toplantılar vb. planlamalar gözden geçirilmelidir. Bu bağlamda, her programın kendi planlamasını yapmaktan sorumlu olması,
 9. Örgüt içi programlar/projeler için çevre değerlendirmesi yapılması, bunun için göstergelerin hazırlanması ve uygulanabilir olması,
 10. Ofis içi toplantılar da kâğıt tüketimini azaltmak için silinebilir tahta kullanılması ve kâğıt tüketiminin azaltılması hedeflenmektedir.
Lütfen girdiğiniz bilgileri kontrol edip ve tekrar deneyin.
Talebiniz Başarıyla İletildi! En kısa sürede iletişime geçilecektir.