Sürdürülebilirlik Analizi

Sürdürülebilirlik Analizi

17 Mayıs Derneği, toplumsal cinsiyet eşitliği alanında mücadele eden bir insan hakları örgütüdür. Toplumsal cinsiyet eşitliği, çalışma hakkı/sendikal haklar, insan hakları hareketi, eğitim hakkı, sağlık hakkı gibi çok farklı alanlarda farklı toplumsal hareketlerle ve sivil toplum örgütleri ile iletişim halinde faaliyet gösterir. Bu çeşitlilik 17 Mayıs Derneği’ nin farklı alanlarda faaliyet göstermesi ve LGBTİ+ ların sorunlarının görünür kılınmasına katkı sağlamaktadır. 17 Mayıs Derneği’ nin çalışmalarının sürdürülebilirliğini;

 

  1. LGBTİ+ alanında üretilen faaliyetlerin niteliği ve hedefe uygunluğuna,
  2. 17 Mayıs Derneği’ nin hedef kitlesiyle olan etkileşimi ve bu iletişimin gelişmesine,
  3. Kendini öğrenen bir örgüt olarak tanımlamasına ve öğrenmeye açık olmasına,
  4. Paydaşlarla kurduğu iyi ilişkiler sonrasında iş birliğinin yayılarak genişlemesine,
  5. LGBTİ+ örgütleriyle, aktivistlerle, bu alanda çalışan uzman ve akademisyenlerle kurduğu dayanışma ilişkilerine,
  6. Organizasyon yapısının güçlülüğüne, çeşitliğine,
  7. Sürdürülebilir kaynak yaratma becerisine dayandırıyoruz.

 

Çalışmalarımızın sürdürülebilirliğini sağlamak adına bu 7 maddenin her biri ile ilgili eksikliklerimizi tamamlamayı, iyileştirme ve geliştirme çalışmaları yapmayı hedefliyoruz. 2021 döneminde paydaş analizi gibi araçlarla faaliyet gösterdiğimiz her alana ilişkin spesifik sürdürebilirlik analizleri ve 17 Mayıs için daha derin ve kapsamlı bir sürdürebilirlik analizi gerçekleştirmek istiyoruz.

 

  1. 17 Mayıs, faaliyet gösterdiği alanlarda sürdürebilirliği sağlamaya yönelik en önemli adımlardan biri olarak paydaşları ile iş birliklerini arttırmayı amaçlar.
  2. 17 Mayıs Derneği’ nin risk analizi ve risk azaltma planı aynı zamanda sürdürebilirlik analizinin önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Risk analizi 6 ayda bir Kriz Ekibi tarafından güncellenmektedir. 2021 yılında risk azaltma planında öngörülen çalışmalar gerçekleştirilecektir.
  3. 17 Mayıs Derneği, finansal kaynak yaratma, alternatif finans kaynağı geliştirme ve mevcut kaynakların verimli kullanımı konularında etkin çalışmalar yürütmektedir.
Lütfen girdiğiniz bilgileri kontrol edip ve tekrar deneyin.
Talebiniz Başarıyla İletildi! En kısa sürede iletişime geçilecektir.