Sıfır Atık Politikası

Sıfır Atık Politikası

1. Neden “sıfır atık”?

17 Mayıs Derneği, LGBTİ+’ları hedef alan ayrımcılık ve nefret ideolojileri ile mücadele eden bir insan hakları örgütü olmasından hareketle, çevre haklarını da içeren günlük işleyişi ve bu işleyişi düzenleyen ilkeleri oluşturmayı ve benimsemeyi önemser.

Derneğimiz; bireylere, sivil toplum kuruluşlarına ve devletlere sorumluluklar yükleyen çevre hakkı mücadelesini, insan ve hayvan haklarından ayırmadan ele almakta ve bu doğrultuda ofis içindeki görev ve sorumluluklarını gözden geçirmektedir.

Buradan yola çıkarak geliştirdiğimiz sıfır atık politika metnimizle; gelecek nesillere sağlıkla yaşayabilecekleri bir çevre bırakmaya katkı sunmayı, ofisimizin karbon ayak izini küçültmeyi, israfı önlenmeyi ve kaynakların daha verimli kullanılmasını hedeflemekteyiz.

2. Tüketim şemamız ve atıklarımız

17 Mayıs Derneği, çalışma ofisini iki dernek (Aramızda Derneği ve Gökkuşağı Aileleri Derneği) ile paylaşmaktadır. Ofis içinde 8 çalışanıyla günlük, mutfak, ofis ve tuvalet atıkları ortaya çıkarıyor.

Bu atıkları daha çok kâğıt, karton ve kompozit atıklar, yemek artıkları, çay ve kahve posaları, plastik atıklar, tuvalet kâğıdı, peçete ve havlu kâğıt atıkları, cam-şişe atıkları, bitkisel yağ atıkları olarak düşünebileceğimiz geri–ileri dönüşümü yapılabilen ve geri dönüşümü olamayan evsel atık grubu atıkları olarak özetlemek mümkün.

3. Peki, Sıfır Atık” için neler yapıyoruz?

  • Öğle aralarında…

Ofiste yemek pişirilmesi ya da çalışanların evden yemek getirmesi teşvik edilir. Çalışanların yeniden kullanılabilir kaplarda yemeklerini ofise getirmesi ya da yemeğin ofiste yapılması ambalaj atıklarını azaltır. Ofiste yeniden kullanıma uygun, mutfak eşyaları ile araç gereçleri yer alır.

Yemeğin dışarıdan söylenmesi durumunda çalışanlar plastik çatal-kaşık-bıçak, ıslak mendil, pipet istemediklerini belirtir.

  • Ofis malzemelerinin idareli kullanımı

Ofisler, ortak kullanılan çok sayıda araç nedeniyle atık fazlasının ortaya çıktığı yerlerdir. 17 Mayıs çalışanları, ortak ya da bireysel kullanımında olan araç ve gereçleri dikkatli kullanır.

Çok çabuk kuruma ihtimali olan kalemlerin güneş ışığından uzakta mümkünse bir dolapta saklanması, fotokopi sırasında kağıdın önlü arkalı kullanılması, tek taraflı hatalı çıktıların ileri dönüşümle boş yüzeylerinin de kullanılması, kırtasiye ürünlerinin geri dönüşüme uygun ürünlerden seçilmesi 17 Mayıs Derneği çalışanlarının sıfır atık konusundaki duyarlılığına örneklerdir.

  • İkame ürünler

Atık fazlasının önüne geçmek için doğada çözülmeyen ve bir defaya mahsus kullanılabilecek ürünler yerine ileri dönüşüme açık ürünler tercih edilir. Tek seferlik kullanılacak ve atığa dönüşecek zımba yerine ataç, poşet dosya yerine kağıt zarf ya da karton dosyalar, baloncuklu naylon yerine gazete kağıtları birbirleri yerine ikame edilir.

  • Kağıt kullanımını düşürmek

Türkiye kağıt tüketiminde dünya sıralamasında 16. ülke. Tüketim ve sıfır atık bilincinin yerleşmediği ülkemizde bu sıralamayı çok daha ekolojik bir yere taşımakta ise kurumların ve işyerlerinin sorumluluğu büyük.

Bu amaçla 17 Mayıs idari ve finansal evraklarının birçoğunu e-posta ile çalışanlarına iletir ve çalışanlar benzer şekilde söz konusu evrağı çevrimiçi ortamda değerlendirir ve onaylar.

Yazının kullanılmasın gerektiği durumlarda kağıtlar önlü-arkalı değerlendirilir, hatalı çıktıların boş yüzeyi yeniden not kağıdı olarak değerlendirilir.

  • Dayanıklı ürünler

17 Mayıs Derneği ofisine tek kullanımlık ürünler yerine dayanıklı ürünler almayı tercih eder. Poşet çay yerine paket çay, plastik tabaklar yerine cam-porselen tabaklar, bez çantalar, cam şişeler gibi.

  • Vegan ürünlerin tercihi

Ofisin temizliğinde vegan ürünlerin tercihi, hem ofisin karbon ayak izini küçültmek için değerli hem de 17 Mayıs Derneği’ nin vegan/vejateryen politikasına uygun etik bir yaklaşımdır.

Hayvanlar üzerinde denenmeyen, hayvansal ürün içermeyen bu ürünlerin tercih edilmesi, bu ürünlerin üretiminde daha az atık ortaya çıkardığı için tercih edilmektedir.

  • Enerji atığını küçültme

Ofis çalışanları bilgisayar, aydınlatma, yazıcı, telefon, fax gibi tüm elektronik aletlerin minimum elektrik tüketmesi konusunda bilgilendirilmiştir. Kullanılmayan elektronik cihazların prizden çıkarılması ya da prizin varsa anahtarının kapatılması bu tedbirlerden yalnızca bazıları.

Ankara içinde iki ayrı örgütle aynı ofisi paylaşan derneğimizin çalışanlarının pandemi koşulları gibi nedenlerle ofiste daha az çalıştığı dönemlerde ofislerden birinin aktif olarak kullanılması yine bu çabanın ürünüdür.

  • Online notlar atık azaltır

Kağıtlara not almak günümüzde oldukça geleneksel ve atık artıran ekolojik olmayan bir yöntem. 17 Mayıs çalışanları Google’ın sağladığı teknolojik imkanlarla notlarını drive, takvim gibi online araçlara almakta. Ofis içi koordinasyonu daha sağlıklı kılmanın yanında bu yöntemle atığın azaltılması da hedeflenmektedir.

Toplantılarda not alımı ise doldurulabilir tahta kalemleri ile kağıt kullanılmayan tahtaya yapılmaktadır.

  • Belediye ile iş birliği

Ofisimizin bulunduğu Ankara’nın Çankaya ilçesi yerel yönetiminin sıfır atık mücadelesine destek veriyoruz. Çankaya Belediyesi’nin adrese dayalı toplama ve atık kumbara sistemiyle yürüttüğü iki uygulama için de ayrıştırdığımız ofis atıkları için iletişime geçiyoruz.

4. Terimler

Sıfır atık: İsrafın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan atık yönetim felsefesi olarak tanımlanan bir hedeftir.

Geri dönüşüm: Yeniden değerlendirilebilme olanağı olan atıkların çeşitli işlemlerden geçerek üretim sürecine yeniden dahil olmasıdır. Diğer bir deyişle, kullanıldıktan sonra atığa dönüşen malzemelerin çeşitli fiziksel ve kimyasal işlemler uygulandıktan sonra hammadde olarak tekrar imalat süreçlerine kazandırılması.

İleri dönüşüm: İşlevselliğini yitirmiş, artık fazlalık olarak görülmeye başlanmış olan eşyaların biraz yaratıcılık ve biraz emek sayesinde faydalı ve kullanışlı hale getirilerek hayata kazandırılması.

 

Karbon ayak izi: Küresel ısınmanın başlıca sorumlusu olarak gösterilen, sera etkisine yol açan gazların oluşumuna neden olan ve fosil yakıtların kullanımıyla atmosfere yayılan karbondioksit (CO2) salınımının bireyin ve şirketlerin doğrudan veya kullandığı ürünlerin üretimi açısından enerji kullanımıyla dünyaya bıraktıkları zarar.

Lütfen girdiğiniz bilgileri kontrol edip ve tekrar deneyin.
Talebiniz Başarıyla İletildi! En kısa sürede iletişime geçilecektir.